Aktualności Sprawdź co u nas słychać.

Najem prywatny a kasa fiskalna

0 Komantarz(y)
1409
11-11-2015

Kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku osób, które zajmują się wynajmem mieszkań lub lokali budzi spore wątpliwości, ponieważ w tym przypadku przepisy dotyczące podatku dochodowego i podatku od towarów i usług nie są ze sobą do końca spójne, więc wynajmujący miewają wątpliwości co do ich interpretacji.

Ewidencja do celów…

Do celów obliczania podatku dochodowego najem prywatny jest klasyfikowany oddzielnie od działalności pozarolniczej, ale już w przepisach dotyczących VAT-u jest to podtyp działalności gospodarczej, co oznacza, że do wynajmujących zastosowanie mają także przepisy o VAT, które, co do zasady, nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Oczywiście to nie oznacza jeszcze, że każdy wynajmujący obowiązany jest do prowadzenia ewidencji w tej formie, a to dlatego, że ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych. Możliwości uzyskania zwolnienia są cztery.

Niski obrót

Pierwszą możliwością uzyskania zwolnienia jest nieprzekroczenie dochodów z tytułu najmu w wysokości 20 tysięcy złotych. Nieco inaczej niż w przypadku pozostałych grup podatników VAT, w przypadku najmu wynajmujący musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie nie z opóźnieniem, ale natychmiast po przekroczeniu tego progu. Warunek ten jest opisany szczegółowo w §3, ust. 1, pkt 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Faktura zamiast paragonu

Najprostszą możliwością dla wielu osób trudniących się najmem prywatnym jest ewidencjonowanie uzyskiwanych przychodów na podstawie wystawionych najemcom faktur. W takim bowiem przypadku nie ma potrzeby podwójnego dokumentowania każdej opłaty – jeśli została wystawiona faktura, to sprzedaż nie musi być ewidencjonowana na kasie i jest to zasada, która dla celów podatku VAT jest zasadą uniwersalną.

Skomplikowane zasady uwzględniania faktur

Ponieważ poprzednio opisane wyłączenie obejmowało także sytuacje wystawiania rachunków według Ordynacji Podatkowej, ustawodawca przewidział także możliwość innego zdefiniowania wyłączenia. Chodzi o sytuację, w której odbiorca jest dokładnie zidentyfikowany na fakturze, a podobny dokument służy do ewidencji każdego świadczenia. Warunkiem, który musi być w tej sytuacji spełniony dodatkowo jest wymóg ilościowy względem świadczeń, których nie może być więcej niż 50 na każdego najemcę, przy czym odbiorców nie może być więcej niż 20)

Bez paragonu dla płacących przelewem

W załączniku do rozporządzenia zawarta została jeszcze jedna możliwość skorzystania ze zwolnienia. W takim przypadku podatnik musi należne mu świadczenia od najemców otrzymywać zawsze i w całości na rachunek bankowy lub w SKOK, a na dodatek transakcja musi być możliwa do prześledzenia na podstawie ewidencji i historii rachunku. Oznacza to, że jeśli pola identyfikujące nadawcę oraz tytuł wpłaty będą wypełnione właściwie, podatnik może zrezygnować z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wielkość obrotów czy ilość transakcji.

Wszystkie wymienione wyżej zwolnienia można zastosować jedynie wtedy, kiedy podatnik wcześniej nie podlegał obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej.

Kontrole kas fiskalnych

To, czy wynajmujący używa kasy fiskalnej, może zweryfikować uprawniony przedstawiciel fiskusa. Tak naprawdę jednak kontrole w przypadku najmu prywatnego nie są częste, natomiast osoby, które nie dostosują się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z nałożeniem mandatu (160-3200 złotych), a w skrajnych przypadkach nawet grzywną za popełnienie wykroczenia w kwocie do 180 stawek.

źródło: goscinnykrakow.pl

5.0
Ostatnia modyfikacja: 22 padziernik, 2015
najem najem prywatny kasa fiskalna podatki

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Artykuły

07-28-2015
Swietne szkolenia, cielkwi wykładowcy
07-09-2015
Wreszcie można się czegoś sensownego dowiedzieć…